logo BIP logo Satyrykonu link do strony
link do strony Legnickiej Akademii Filmowej Logo Legnicy Cantat
O Nas     Kalendarium     Działalność     Zajęcia     Przetwarzanie danych osobowych
baner

Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2017" na terenie lotniska w Legnicy

 

Data rozpoczęcia przetargu: 2017-04-03ZAPYTANIE OFERTOWE
"Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2017" na terenie lotniska w Legnicy


 1. Zamawiający:
  LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
  UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
  Tel. 767233700
  e-mail: lck@lck.art.pl
  NIP: 691 10 05 560
  zwany dalej Organizatorem.

 2. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy ŚWIĘTO LEGNICY 2017 w dniach 23-25 czerwca 2017 r. w Legnicy na terenie lotniska wg. specyfikacji technicznych wykonawców takich jak:
  - PECTUS, BIG CYC, VIDEO, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY
  - wykonawcy lokalni.
  Do realizacji wyżej wymienionej imprezy oferent winien dysponować odpowiednim zapleczem sprzętowym, odpowiednio wykwalifikowaną kadrą wykonującą starannie i priorytetowo obowiązki związane z obsługą techniczną każdego artysty, wykonawcy lub punktu programu, bez względu na jego rangę popularności oraz poziom artystyczny.
  Winien także spełnić wszystkie wymagania techniczne każdego z wykonawców wg. Riderów oraz specyfikacji technicznych przedstawionych przez Organizatora.
  Do zadań oferenta należeć będzie w szczególności:
  - dowóz i montaż zestawu oświetleniowego według Riderów wymienionych wykonawców (scena główna),
  - dowóz i montaż zestawu nagłaśniającego według Riderów wymienionych wykonawców oraz montaż sceny
  - dowóz i montaż podestów pod perkusje
  - obsługa sprzętu podczas prób i w czasie trwania imprezy,
  - demontaż sprzętu po zakończeniu imprezy,
  - kontakt z wykonawcami wg. wymagań wymienionych w Riderach i umowach.

 3. Czas realizacji:
  23 - 25 czerwca 2017r.
  Gotowość sceny, nagłośnienia i oświetlenia - 23.06.2017 godz. 12.00
  Zakończenie imprezy - 25.06.2017 ok. godz. 24.00

 4. Sposób przygotowania oferty:
  Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1).

 5. Kryterium wyboru oferty:
  - cena brutto - 100%
  - wykazanie minimum 3 usług wykonanych należycie w ostatnich 24 miesiącach od daty złożenia oferty, odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot w/w zamówienia z podaniem danych kontaktowych podmiotów organizujących/zlecających obsługę danego wydarzenia.
  - Organizator wymaga pisemnego potwierdzenia akceptacji wymaganego bądź zastępczego sprzętu raiderowego od managnetu zespołów.
  Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi w zakresie organizacji nagłośnienia i oświetlenia.
  - w przypadku wątpliwości co do złożonych ofert, Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
  - Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.

 6. Miejsce i termin składania oferty:
  Ofertę należy dostarczyć na adres:
  LEGNICKIE CENTRUM KULTURY
  UL. CHOJNOWSKA 2, 59 - 220 LEGNICA
  lub pocztą elektroniczną lcl@lck.art.pl
  w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00.

 7. Zapytania o przedmiot zamówienia:
  Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
  Grzegorz Pala - Kierownik Administracyjny LCK 767233701 lub 601612985
Pliki do pobrania:

1. Formularz ofertowy (.doc)

2. Rider BIG CYC (.pdf)

3. Rider GARASH (.doc)

4. Rider światło PECTUS (.pdf)

5. Rider dźwięk PECTUS (.pdf)

6. Rider Oddział Zamknięty (.pdf)

7. Rider POWER PLAY (.doc)

8. Rider CLASSIC (.pdf)

9. Rider światło VIDEO (.pdf)

10. Rider dźwięk VIDEO (.pdf)

11. Stage plan VIDEO (.pdf)


 

Przetargi

Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia podczas imprezy "ŚWIĘTO LEGNICY 2023".
Zamówienie publiczne "Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego w Legnicy ul. Chojnowska 2 - zakup konsoli do świateł scenicznych."
Rozstrzygnięcie przetargu na fizyczną ochronę mienia i obiektu zwanego Akademią Rycerską w Legnicy.

[czytaj więcej...]logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
reklama Galerii Piastów
logotyp sieci hoteli Qubus
logo LPWIK
logotyp radio taxi Wicar
LOGO COLEGIUM WITELONA
logotyp KGHM
logotyp MPK Legnica
logo ZAIKS-u
logotyp Footbal Academy
logotyp Strefy Aktywności Gospodarczej w Legnicy, link.
 
                 


© Legnickie Centrum Kultury 2003-2024   tel. 76 723-37-00   e-mail: lck@lck.art.pl, Deklaracja dostępnosci